02.12.2009

FARENTAVERKON VIESTINTÄKANAVAN PALVELUSOPIMUS

Tämä palvelusopimus koskee Farenta Oy:n (jäljempänä ”Farenta”) Farentaverkossa (farenta.com ja farenta.net) sijaitsevaa viestintäkanavaa, joka sisältää apteekkien sidosryhmien (esim. lääkeyritysten) kirjallisia tiedotteita ja videomateriaalia. Jäljempänä sopimuksessa viestintäkanavasta käytetään nimitystä ”Palvelu”. Apteekkarista ja apteekin henkilöstöstä yhdessä käytetään jäljempänä nimitystä ”Apteekki”. Apteekin henkilökuntaan kuuluvasta henkilöstä, joka käyttää Farentaverkkoa, käytetään jäljempänä nimitystä ”Käyttäjä”.

Yleistä

Farenta ei vastaa Palvelun sisällöstä, vaan sidosryhmät vastaavat omien tiedotteiden ja videoiden sisällöstä. Tiedotteiden, videoiden ja mahdollisten linkkien avaaminen on Apteekin omalla vastuulla. Farenta ei missään olosuhteissa vastaa tiedotteista ja videoista johtuvista seuraamuksista. Farenta käyttää tietokannassa asianmukaista teknologiaa ja ohjelmistoja (mm. F-Securen virustorjuntaohjelmistoa) suojatakseen Palvelua vioittumiselta. Käyttäjä vastaa siitä, että hän kuuluu siihen Apteekin henkilökuntaan, johon hänen käyttäjätunnukset on lisätty. Mikäli Käyttäjä siirtyy toisen Apteekin palvelukseen, tulee Henkilön tehdä tästä Farentalle asiaankuuluva ilmoitus. Henkilö vastaa myös siitä, että hänelle on määritetty oikea nimike: Farmaseutti, Proviisori, Opiskelija tai Muu apteekin työntekijä.

Tietoturva

Käyttäjät ottavat yhteyden järjestelmään omalla www-selaimella turvallisen yhteyden kautta. Yhteys salataan SSL-salauksella, jota mm. verkkopankit käyttävät. Järjestelmä on sijoitettu laitetilaan, joka täyttää viestintäviraston vaatimukset A-luokan laitetiloille, Viestintävirasto 48B/2004M – ”Tärkeät tilat” ja ”Erittäin tärkeät tilat”. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. kulunvalvontaa, virransyötön varmistamista, paloturvallisuutta ja laitteiden toiminnan valvontaa. Farentalla on oikeus tehdä yhteenvetoja, tilastoja ja koosteita Palvelun sisällöistä ja käyttäjistä ja käyttää niitä toiminnassaan.

Käyttö- ja immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet Palveluun kuuluvat Farentalle. Farentalla on oikeus lopettaa Palvelu, mikäli lääkeyritykset ja/tai Apteekit eivät ryhdy käyttämään Palvelua Farentan edellyttämässä laajuudessa. Farentalla on oikeus myydä tai muutoin luovuttaa Palvelu tai siihen liittyvä käyttöoikeus kolmannelle osapuolelle. Apteekki ja/tai Henkilö ei saa oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle, koska Palvelu on tarkoitettu käytettäväksi nimenomaan Apteekin toiminnassa. Farentalla on oikeus lopettaa Apteekin ja/tai Henkilön Palvelun käyttö, mikäli Farenta katsoo Apteekin ja/tai Henkilön käyttäneen Palvelua virheellisellä tavalla esim. kaupallisessa tarkoituksessa. Vahingonkorvausvelvollisuus ja vastuunrajoitukset Farenta ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta.

Referenssikäyttö

Farenta saa ilmoittaa Apteekin Palvelun referenssikäyttäjäksi. Tämän avulla sidosryhmät näkevät Palvelusta ne apteekit, joiden informoiminen voidaan hoitaa palvelun avulla.

Sopimuksen hyväksyminen

Apteekkari tai apteekkarin valtuuttama vastuuhenkilö hyväksyy sopimuksessa mainitut ehdot ottamalla Farentaverkon käyttäjätunnukset käyttöönsä. Tämä sopimus on nähtävillä Farentaverkossa.