Farentaverkko

Farentaverkko on lääkealan tarpeisiin rakennettu sähköisten palveluiden kokonaisuus. Yhdistämme lääkealan tarjoamalla käyttäjille hyödyllisiä ja edistyksellisiä sähköisiä ratkaisuja toiminnan tukemiseksi ja tehostamiseksi.

Farentaverkko kokoaa apteekkihenkilöstölle kaikki lääkealan tärkeät tiedotteet ja sivustot yhteen paikkaan asiakaspalvelun tueksi. Lääketeollisuuden toimijoille Farentaverkko on ainoa kanava apteekkien, sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten tavoittamiseksi.


Farentaverkon palvelut

  • Viestintäkanava
  • Hätäviestipalvelu
  • Koulutus
  • Tutkimus
  • Potilaspalvelu

Lisätietoja

farentaverkko@eezy.fi


Järjestelmävaatimukset

Testaa selaimesi yhteensopivuus

Farenta - lääkealan järkeistäjä

Farenta yhdistää lääketeollisuuden asiantuntijoiden osaamisen, apteekkien farmasistien ammattitaidon ja lääkealan toimijoita tukevat sähköiset palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi.

Farentalaiset toimivat lääketeollisuudessa lääkevalmisteen elinkaaren jokaisessa vaiheessa ja apteekeissa farmaseuttisten palveluiden turvaajina.

Farentaverkko lisää lääkealan henkilöstön tietämystä lääkevalmisteista ja parantaa sekä lääkeyritysten että apteekkien toimintaedellytyksiä uusien innovaatioiden avulla.

Farenta vahvistaa suomalaista osaamista lääkealan kansainvälisessä toimintaympäristössä kouluttamalla uusia asiantuntijoita sekä kehittämällä edistyksellisiä palvelumalleja lääkealan tarpeisiin.